Attendance

ID
Special ID
Name
Updated Date
Signature
Teacher's Name
Remarks
91f9618b-c056-41e6-b3d8-4af0689a91d3
BG0382
DEBAYAN ORAON
04/12/2022
Papiya Bera
ea7600a8-a4d5-457f-a045-50491aef0f96
BG0288
ADRIJA ROY
04/12/2022
Pushpoul Paul
8aa8e936-c4d1-48d7-aa02-900e1898972b
BG0377
SAGNIK KUNDU
04/12/2022
Papiya Bera
4d9968ef-9e8c-448f-ab14-3d3fe952c608
BG0380
BANDANA SINGH
04/12/2022
Sayan Paul
8533ae09-2312-4c1d-ae20-3516ce86200f
BG0378
SOUMIK DUTTA
04/12/2022
Papiya Bera
25681abe-cbe8-495c-bb85-16ab9e8ac504
BG0379
SOURANGSHU KUNDU
04/12/2022
Papiya Bera
703c1e8d-7748-44e4-adf8-c701e391cbd4
BG0101
ARGHYA HAZRA
04/12/2022
None
b3c981aa-456a-4c12-b861-5e18f29c40aa
BG0325
SOMA BARUI
04/12/2022
Papiya Bera
df188eae-e702-4582-aa0c-f235b62c1583
BG0097
SIDDHARTHO CHOWDHURY
04/12/2022
Papiya Bera
672731c4-f845-460f-9589-ded1162b95bb
BG0289
ANSH PASWAN
04/12/2022
None
75d01510-d7fe-4020-a882-4c790e455851
BG0481
ABHIK KUNDU
04/12/2022
Sukanya Dolui
2cd29bad-9ce1-438d-a3be-ed5e580a02db
BG0329
NILA DEY
04/12/2022
None
73280985-850c-4107-bb3d-9c31a6a6051f
BG0483
CHIRODEEP BERA
04/12/2022
Sukanya Dolui
0b421437-b572-476f-9c26-af0e2a24672a
BG0397
SHREELEKHA MANDAL
04/12/2022
Bishal Shaw
87fc70cf-2dd7-4f9c-9280-78c1408a2b3d
BG0495
SUBHAJIT DAS
04/12/2022
Sukanya Dolui
3983083f-f7b4-4344-9bcf-14ad4ff732fa
BG0396
NIKHIL SHARMA
04/12/2022
Bishal Shaw
c02efaf6-02cb-458c-aeed-3ee457570bfc
BG0207
RUP NARAYAN SHAW
03/12/2022
Sutapa Sett
2664f745-af6f-489e-a87e-5307ed90a8da
BG0383
PRIYANKA SANTRA
03/12/2022
Sukanya Dolui
c7f0bbe1-3525-456d-8a3c-3505aa596d7c
BG0381
MOUSUMI BASU
03/12/2022
Sukanya Dolui
76665794-7e4b-4ddf-a040-e181a7e11d4a
BG0477
PULASTO SARKAR
03/12/2022
Sweta Saha
0f62a854-1875-476d-861c-dbe34a257326
BG0430
AMAN KUMAR GUPTA
02/12/2022
Sayan Paul
c5e598d7-f328-4cbb-999b-d266261c341e
BG095
RAHUL SHAW
02/12/2022
Sayan Paul
819f5499-c5b1-4797-82c5-1a94b05fa80a
BG0124
UTTAM KUMAR YADAV
02/12/2022
Sayan Paul
fd24119e-3bd6-4e5f-bc7d-e1c818bcc093
BG0371
PIYUSH RAUL
02/12/2022
Sweta Saha
f5369811-0ab1-46d3-b433-50756c599c1d
BG0281
SUMAN BAG
02/12/2022
Sweta Saha
cbf8f5b9-5192-40bf-a365-36d908ebbde6
BG0295
DIBENDU GUHA
02/12/2022
Sweta Saha
cac788d4-edbc-4cb9-aece-5cec7f2de8c6
BG0453
MANISH BALMIKI
02/12/2022
Papiya Bera
0b6ed030-6ef8-4080-b656-491c70315f5a
BG0380
BANDANA SINGH
02/12/2022
Papiya Bera
b933cecd-fd40-495c-bd8c-d09ed8495e01
BG0132
MUNMUN PAUL
02/12/2022
Sukanya Dolui
085891db-2f42-4f65-9311-95d903d64153
BG0477
PULASTO SARKAR
02/12/2022
Sweta Saha
9271f618-2b47-4168-92a3-80c204dec2b4
BG0275
ARNAB KARAR
01/12/2022
Sukanya Dolui
124358da-f6f7-4b07-8e0d-78086b2e2641
BG0236
RAMEN KARAR
01/12/2022
Sukanya Dolui
e9fd6447-87a7-42ea-8e67-efdad92e8ea4
BG0486
SUSANTA SAHOO
01/12/2022
Sweta Saha
10e4b2f4-6879-4955-b1de-939291e3e535
BG0487
ABHISHEK PRASAD GUPTA
01/12/2022
Sweta Saha
2e78dff5-ce2b-41af-932e-94fd2db2bac4
BG0400
RAHUL HAZRA
01/12/2022
Sweta Saha
509cebaf-0b04-4bc1-a558-2391613d18c9
BG0339
SRINJAY JANA
01/12/2022
Sukanya Dolui
1e2baf96-1430-4221-b738-c499a1fb2534
BG0440
SAGAR BHATTACHARYA
01/12/2022
Sukanya Dolui
0e5efaee-6529-430c-aee5-974656f53e4c
BG0472
SUMIT KUMAR PRAJAPATI
30/11/2022
Sayan Paul
5637296d-887d-4f00-a43d-f66db73747e1
BG0478
ABHISHEK MANDAL
30/11/2022
Arghya Ghosh
cdc8f4f5-a8da-4b5c-ae98-fb6df6c43a0c
BG0095
RAHUL SHAW
30/11/2022
Sayan Paul
a1f9a8af-95e5-436f-af6b-04ec0dae56af
BG0430
AMAN KUMAR GUPTA
30/11/2022
Sayan Paul
c748110c-5d5a-423a-85cf-e621916703b6
BG0298
SHUBHADEEP MONDAL
30/11/2022
Sukanya Dolui
676aa6d2-47fc-4aec-94fa-517cb2031039
BG0299
SHREYA PAUL
30/11/2022
Sukanya Dolui
ead82062-681a-4551-ac66-e77c19b966a3
BG0401
ANKIT JANA
30/11/2022
Tanumoy Choudhury
1965f725-0c50-4df9-b5f7-438e0473709d
BG0326
PRIYANSHU SARKAR
30/11/2022
Tanumoy Choudhury
8226eb01-3003-4678-8176-51820236d76f
BG0429
SAYANTAN MAITY
30/11/2022
Tanumoy Choudhury
911615ec-83ef-43c7-8134-60364323f06d
BG0425
SARBOJIT PAUL
30/11/2022
Tanumoy Choudhury
f098df29-63d6-4cba-8e27-66bd42649984
BG0454
TUSHAR ADHIKARY
30/11/2022
Sukanya Dolui
e8398bb3-afc7-4da1-8924-812f8572bab7
BG0302
RAIMA KUNDU
30/11/2022
Sweta Saha
01421823-d5ce-430d-b9a4-aac3b15f51ad
BG0422
RUPALI NATH
30/11/2022
Sutapa Sett
649e0f5e-2fe4-45a1-9421-085e30bb9b62
BG0468
PRATIK SINGH
30/11/2022
Sukanya Dolui
5dc9c2e4-f4d0-43b4-8f64-9c95bd5c6932
BG0470
CHHAYA GUPTA
30/11/2022
Sukanya Dolui
1693b50e-2d95-4542-b105-945ea1231a72
BG0469
NEHA GUPTA
30/11/2022
Sukanya Dolui
dd83c147-3f0c-4ec8-a08e-0d6a2b7efffc
BG0357
GUDDU KUMAR MAHATO
30/11/2022
Sukanya Dolui
d8d299a2-03ed-40a7-a146-0edc1c0ea61d
BG0356
VIVEK KUMAR GIRI
30/11/2022
Sukanya Dolui
51e6105b-fa3a-4726-a1b6-7db13cd01851
BG0467
SAYANI MONDAL
29/11/2022