Admit DataBase
result DataBase

Title.png

Admit DataBase

SPL_ID
Reg. No
roll_no
stu_name
G_name
Course
Exam_for
Theory
Practical
TODAY
BG0238
BGTBCVE20210206
BG2022-201
PIYUSH SARKAR
MAHANANDA SARKAR
BIT
MS-EXCEL
30/05/2022
29/05/2022
22/05/2022
BG0170
BGTBCVE20210138
BG2022-200
PRASENJIT DEB
PINTU DEV
BIT
MS - EXCEL
30/05/2022
25/05/2022
22/05/2022
BG0324
BGTBCVE20220290
BG2022-199
AVISHEK GHOSH
BANIBRATA GHOSH
CFA
MS ACCESS
27/05/2022
27/05/2022
22/05/2022
BG0281
BGTBCVE20220248
BG2022-198
SUMAN BAG
ASHOK BAG
BIT
MS - WORD
27/05/2022
23/05/2022
20/05/2022
BG0287
BGTBCVE20220253
BG2022-197
ARUNAVA MUKHERJEE
ASHOK MUKHERJEE
BIT
MS WORD
27/05/2022
23/05/2022
19/05/2022
BG0323
BGTBCVE20220289
BG2022-196
SANDEEP KUMAR
PRADIP KUMAR
CFA
MS-ACCESS
23/05/2022
16/05/2022
15/05/2022
BG0265
BGTBCVE20210233
BG2022-195
RAJ BISWAS
AKSHOY BISWAS
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
13/05/2022
09/05/2022
BG0298
BGTBCVE20220264
BG2022-194
SHUBHADEEP MONDAL
SOUMEN MONDAL
CFA
MS WORD
17/05/2022
10/05/2022
09/05/2022
BG0299
BGTBCVE20220265
BG2022-193
SHREYA PAUL
PANKAJ PAUL
CFA
MS WORD
17/05/2022
10/05/2022
09/05/2022
BG0307
BGTBCVE20220273
BG2022-192
MADHUSREE KAR
ANUP KAR
CFA
MS- WORD
23/05/2022
16/05/2022
09/05/2022
BG0272
BGTBCVE20210240
BG2022-191
PAPIYA BERA
BISWANATH BERA
BIT
MS-WORD
07/05/2022
02/05/2022
30/04/2022
BG0079
BGTBCVE1911790058
BG2022-190
DIPTASREE LASKAR
GAURANGA LASKAR
BIT
MS-EXCEL
08/05/2022
04/05/2022
30/04/2022
BG0097
BGTBCVE20200016
BG2022-189
SIDDHARTHO CHOWDHURY
SUBHENDU CHOWDHURY
IT
MS WORD
07/05/2022
01/05/2022
29/04/2022
BG0232
BGTBCVE20210200
BG2022-188
CHANDAN DUTTA
PROBIR DUTTA
CFA
MS ACCESS
09/05/2022
02/05/2022
29/04/2022
BG0210
BGTBCVE20210178
BG2022-187
PAYEL CHATTERJEE
DEBASIS CHATTERJEE
CFA
M ACCESS
09/05/2022
02/05/2022
29/04/2022
BG0196
BGTBCVE20210164
BG2022-186
RAJ DEY
PRASANTA DEY
CFA
MS ACCESS
09/02/2022
02/05/2022
29/04/2022
BG0195
BGTBCVE20210163
BG2022-185
SUMANTA KUNDU
JAYANTA KUNDU
CFA
MS - ACCESS
09/05/2022
02/05/2022
29/04/2022
BG0153
BGTBCVE20210123
BG2022-184
SHAIDA KHATOON
SK SHAFIQUE
CFA
MS-EXCEL
14/04/2022
10/04/2022
24/04/2022
BG0203
BGTBCVE20210171
BG2022-183
KABITA TIWARI
KAMALESH TIWARI
CFA
MS-EXCEL
31/04/2022
28/04/2022
24/04/2022
BG0169
BGTBCVE20210137
BG2022-182
ANIRBAN BAIRAGI
NAKUL BAIRAGI
CFA
MS-EXCEL
7/3/22
1/3/22
24/04/2022
BG0153
BGTBCVE20210123
BG2022-181
SHAIDA KHATOON
SK SHAFIQUE
CFA
TALLY.ERP.9
24/4/22
20/4/22
24/04/2022
BG0120
BGTBCVE20200089
BG2022-180
SWEETY SINGH
RAGHU SINGH
BIT
MS ACCESS
28/04/2022
25/04/2022
20/04/2022
BG0290
BGTBCVE20220256
BG2022-179
SHREYOSI DAS
BARUN DAS
FA
MS WORD
23/04/22
21/04/22
15/04/2022
BG0014
bgtbcve720965364
BG2022-178
KANKANA GHOSH
SUBRATA GHOSH
DIT
VISUAL FOXPRO
NIL
19/04/2022
15/04/2022
BG0122
BGTBCVE20200091
BG2022-177
DIBYATOSH CHAKRABORTY
MOHITOSH CHAKRABORTY
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
12/04/2022
11/04/2022
BG0248
BGTBCVE20210216
BG2022-176
PRASANTA NANDI
MAMONI NANDI
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
12/04/2022
11/04/2022
BG0263
BGTBCVE20210231
BG2022-175
ANANTA NARAYAN DAS
ASHOK KUMAR DAS
CFA
MS WORD
19/04/2022
14/04/22
11/04/2022
BG0169
BGTBCVE20210137
BG2022-174
ANIRBAN BAIRAGI
NAKUL BAIRAGI
CFA
TALLY.ERP.9
19/04/2022
17/04/2022
11/04/2022
BG0013
bgtbcve1861287457
BG2022-173
SHREEJONI GUPTA
SURAJ GUPTA
BIT
MS EXCEL
16 APRIL 2022
10 APRIL 2022
09/04/2022
BG0265
BGTBCVE20210233
BG2022-172
RAJ BISWAS
AKSHOY BISWAS
BIT
MS-ACCESS
12/04/2022
08/04/2022
07/04/2022
BG0184
BGTBCVE20210152
BG2022-171
SRESHTHA PANDEY
SUPRABHAT PANDEY
BIT
MS-EXCEL
11/04/2022
08/04/2022
04/04/2022
BG0280
BGTBCVE20220247
BG2022-170
TANMOY MAITRA
TARAK MAITRA
BIT
MS-WORD
10/04/2022
04/04/2022
02/04/2022
BG0132
BGTBCVE20210101
BG2022-169
MUNMUN PAUL
RAM PAUL
BIT
MS-EXCEL
09/04/2022
06/04/2022
02/04/2022
BG0058
BGTBCVE286069183
BG2022-168
PRATIMA GHOSH
NANI GOPAL GHOSH
CFA
MS ACCESS
07/04/22
03/04/22
30/03/2022
BG0033
BGTBCVE1475158340
BG2022-167
SUMI DOLUI
SUSHANTA DALUI
CFA
MS-ACCESS
07/04/22
03/04/22
30/03/2022
BG0270
BGTBCVE20210238
BG2022-166
DIKSHA PRASAD
RAJESH PRASAD
BIT
MS WORD
06/04/2022
03/04/2022
29/03/2022
BG0100
BGTBCVE20200019
BG2022-165
ROSHAN SHAW
RABINDRA SHAW
DIT
SQL
01/04/2022
30/03/2022
29/03/2022
BG0099
BG2021-105
BG2022-164
ANKIT YADAV
BINOD YADAV
DIT
SQL
01/04/2022
30/03/2022
29/03/2022
BG0150
BGTBCVE20210119
BG2022-163
DEEPON PAUL
SOMNATH PAUL
BIT
MS-WORD
04/04/2022
01/04/2022
27/03/2022
BG0158
BGTBCVE1850184968
BG2022-162
BINDI SHAW
BHOLA SHAW
DIT
JAVA PROGRAMMING
31/3/22
24/3/22
16/03/2022
BG0157
BGTBCVE309654883
BG2022-161
AMISHA THAKUR
ARJUN THAKUR
DIT
JAVA PROGRAMMING
31/3/22
24/3/22
16/03/2022
BG0247
BGTBCVE20210215
BG2022-160
MRITYUNJOY SAHOO
UDAYA KUMAR SAHOO
BIT
MS-WORD
03/04/2022
02/04/2022
14/03/2022
BG0275
BGTBCVE20210243
BG2022-159
ARNAB KARAR
BIMAL KARAR
BIT
MS-WORD
15/03/2022
10/03/2022
07/03/2022
BG0142
BGTBCVE20210111
BG2022-158
SUDASHNA MONDAL
SANTU MONDAL
DIT
VISUAL FOXPRO
NIL
16/01/2022
06/03/2022
BG0143
BGTBCVE20210112
BG2022-157
SUCHANDRA DAS
RANJAN DAS
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
16/01/2022
06/03/2022
BG0069
BGTBCVE1069082966
BG2022-156
SAYANTANI SETT
GOPAL CH. SETT
School Computer Course
MS-ACCESS
07/12/2021
28/11/2021
06/03/2022
BG0265
BGTBCVE20210233
BG2022-155
RAJ BISWAS
AKSHOY BISWAS
BIT
MS-EXCEL
06/03/2022
27/02/2022
05/03/2022
BG0112
BGTBCVE20200031
BG2022-154
MAMPI DAS
GOBINDA DAS
CFA
MS-EXCEL
12/03/2022
08/03/2022
04/03/2022
BG0239
BGTBCVE20210207
BG2022-153
BHARATI GUPTA
MOTI LAL GUPTA
CFA
MS-WORD
07/03/2022
06/03/2022
04/03/2022
BG0083
BGTBCVE1786440190
BG2022-152
ARIJIT BISWAS
SUBRATA GHOSH
DIT
HTML
06/03/2022
05/03/2022
04/03/2022
BG0194
BGTBCVE20210162
BG2022-151
RIMPA NATH
ANURUPA NATH
CFA
MS-WORD
11/03/2022
06/03/2022
03/03/2022
BG0117
BGTBCVE20200086
BG2022-150
DHANANJAY KUMAR
VIDYASAGAR YADAV
DIT
HTML
11/03/2022
09/03/2022
03/03/2022
BG0140
BGTBCVE20210109
BG2022-149
BITHIKA GHOSH
BIKASH GHOSH
BIT
MS-ACCESS
11/03/2022
07/03/2022
06/03/2022
BG0282
BGTBCVE20220249
BG2022-148
RATRI ROY
KUMARJIT ROY
BIT
MS-WORD
16/03/2022
09/03/2022
03/03/2022
BG0226
BGTBCVE20210194
BG2022-147
SHRESTHA DAS
SHYAMALENDU DAS
CFA
MS-WORD
06/03/2022
27/03/2022
02/03/2022
BG0227
BGTBCVE20210195
BG2022-146
NANDITA MAHAL
SADANANDA MAHAL
CFA
MS-WORD
06/03/2022
27/03/2022
02/03/2022
BG0260
BGTBCVE20210228
BG2022-145
RIYA DAS
RANJIT DAS
CFA
MS-WORD
16/03/2022
09/03/2022
01/03/2022
BG0259
BGTBCVE20210227
BG2022-144
PAYEL DUTTA
AMAL DUTTA
CFA
MS-WORD
16/03/2022
09/03/2022
01/03/2022
BG0258
BGTBCVE20210226
BG2022-143
PINKI PRASAD
ANIL PRASAD
CFA
MS-WORD
16/03/2022
09/03/2022
01/03/2022
BG0257
BGTBCVE20210225
BG2022-142
SHYAMALI PATRA
SWAPAN PATRA
CFA
MS-WORD
16/03/2022
09/03/2022
01/03/2022
BG0129
BGTBCVE20210098
BG2022-141
SUDIPTA DAS
BAPI DAS
CFA
MS-EXCEL
08/03/2022
06/03/2022
28/02/2022
BG0122
BGTBCVE20200091
BG2022-140
DIBYATOSH CHAKRABORTY
MOHITOSH CHAKRABORTY
BIT
MS-EXCEL
05/03/2022
05/03/2022
28/02/2022
BG0248
BGTBCVE20210216
BG2022-139
PRASANTA NANDI
MAMONI NANDI
BIT
MS-EXCEL
16/03/2022
11/03/2022
22/02/2022
BG0174
BGTBCVE20210142
BG2022-138
ABHISEK KR SAH
LALAN SAH
CFA
MS-WORD
21/02/2022
17/02/2022
13/02/2022
BG0228
BGTBCVE20210196
BG2022-137
GARIMA JAIN
BASANT JAIN
CFA
MS-WORD
26/02/2022
20/02/2022
13/02/2022
BG0205
BGTBCVE20210173
BG2022-136
NILESH SHARMA
RAJESH SHARMA
CFA
MS-WORD
26/02/2022
20/02/2022
13/02/2022
BG0145
BGTBCVE20210114
BG2022-135
SOUMITA GHOSH
SANJAY GHOSH
School Computer Course
VISUAL FOX PRO
NIL
13/02/2022
07/02/2022
BG0095
BGTBCVE20200014
BG2022-134
RAHUL SHAW
RABINDRA SHAW
BIT
MS-ACCESS
04/02/2022
02/02/2022
28/01/2022
BG0251
BGTBCVE20210219
BG2022-133
ABHISHEK AGARWAL
AJAY KUMAR AGARWAL
FA
MS-WORD
03/02/2022
01/02/2022
27/01/2022
BG0174
BGTBCVE20210142
BG2022-132
ABHISEK KR SAH
LALAN SAH
CFA
MS-WORD
31/01/2022
27/01/2022
23/01/2022
BG0007
bgtbcve1920468794
BG2022-131
PRIYANKA CHOWDURY
SANTOSH CHOWDHURY
ADIT
VISUAL FOX PRO
NIL
31/01/2022
23/01/2022
BG0067
BGTBCVE1184340662
BG2022-130
TANAJIT PAUL
BISWANATH PAUL
School Computer Course
HTML
12/02/2022
30/01/2022
21/01/2022
BG0191
BGTBCVE20210159
BG2022-129
NAVIN RAJAK
SANJAY RAJAK
ADIT
VISUAL BASIC
02/02/2022
29/01/2022
21/01/2022
BG0214
BGTBCVE20210182
BG2022-128
PUJA SHAW
BIRENDRA SHAW
CFA
MS-WORD
30/01/2022
29/01/2022
21/01/2022
BG0201
BGTBCVE20210169
BG2022-127
AYUSHI JAISWAL
SNEHLATA JAISWAL
CFA
MS-WORD
30/01/2022
29/01/2022
21/01/2022
BG0223
BGTBCVE20210191
BG2022-126
TANIYA JAISWAL
RAMESH JAISWAL
CFA
MS-WORD
30/01/2022
29/01/2022
21/01/2022
BG0100
BGTBCVE20200019
BG2022-125
ROSHAN SHAW
RABINDRA SHAW
BIT
MS-ACCESS
04/02/2022
02/01/2022
20/01/2022
BG0099
BG2021-105
BG2022-124
ANKIT YADAV
BINOD YADAV
BIT
MS-ACCESS
28/01/2022
26/01/2022
20/01/2022
BG0159
BGTBCVE20210128
BG2022-123
SANNY CHAURASIA
DHARMENDRA CHAURASIA
BIT
MS-EXCEL
26/01/2022
21/01/2022
18/01/2022
BG0054
BGTBCVE1839134264
BG2021-122
PAYAL BARUI
BIBEKANANDA BARUI
IT
MS - WORD
04/05/2019
25/04/2019
12/01/2022
BG0027
bgtbcve756406481
BG2021-121
TANIMA DEY
MADHURI DEY
BIT
MS -WORD
04/05/2019
25/04/2019
12/01/2022
BG0057
BGTBCVE876214227
BG2021-120
SWEETA GHOSH
YUDHSISHTER GHOSH
IT
MS - WORD
04/05/2019
25/04/2019
12/01/2022
BG0052
BGTBCVE753847961
BG2021-119
SWETA SAHA
SANKAR SAHA
IT
MS - WORD
04/05/2019
25/04/2019
12/01/2022
BG0191
BGTBCVE20210159
BG2021-118
NAVIN RAJAK
SANJAY RAJAK
ADIT
MS - WORD
20/12/2019
16/12/2019
12/01/2022
BG0219
BGTBCVE20210187
BG2021-117
RAJAN KUMAR RAI
RAJESH RAI
BIT
MS-WORD
14/01/2022
12/01/2022
11/01/2022
BG0206
BGTBCVE20210174
BG2021-116
ADRIKA SARKAR
BAPPA SARKAR
School Computer Course
MS-WORD
19/01/2022
16/01/2022
11/01/2022
BG0025
bgtbcve1902596119
BG2021-123
SUKANYA DOLUI
SUKUMAR DOLUI
COMPUTER APPLICATION (CA)
MS-Word
04/05/2019
25/04/2019
11/01/2022
BG0059
BGTBCVE1947265071
BG2021-115
MOUMITA SHAW
SADANANDA SHAW
BIT
FOX PRO
NIL....
16/01/2022
10/01/2022
BG0069
BGTBCVE1069082966
BG2021-114
SAYANTANI SETT
GOPAL CH. SETT
SCHOOL COMPUTER
FOX PRO
NIL.....
16/01/2022
10/01/2022
BG0033
BGTBCVE1475158340
BG2021-113
SUMI DOLUI
SUSHANTA DALUI
CFA
MS - WORD
07/01/2021
05/01/2021
10/01/2022
BG0058
BGTBCVE286069183
BG2021-112
PRATIMA GHOSH
NANI GOPAL GHOSH
CFA
MS - WORD
07/01/2021
01/05/2021
10/01/2022
BG0124
BGTBCVE20200093
BG2021-111
UTTAM KUMAR YADAV
JAMUNA YADAV
BIT
MS - WORD
06/05/2021
03/05/2021
10/01/2022
BG0117
BGTBCVE20200086
BG2021-110
DHANANJAY KUMAR
VIDYASAGAR YADAV
BIT
MS - WORD
06/05/2021
03/05/2021
04/05/2021
BG0026
bgtbcve1143940890
BG2021-109
AYAN DAS
SANJAY DAS
BIT
MS -WORD
08/01/2021
05/01/2021
10/01/2022
BG0083
BGTBCVE1786440190
BG2021-108
ARIJIT BISWAS
SUSANTA BISWA
BIT
MS - WORD
22/04/2020
18/04/2020
10/01/2022
BG0100
BGTBCVE20200019
BG2021-107
ROSHAN SHAW
RABINDRA SHAW
BIT
MS - WORD
22/04/2020
18/04/2020
10/01/2022
BG0095
BGTBCVE20200014
BG2021-106
RAHUL SHAW
RABINDRA SHAW
BIT
MS - WORD
22/04/2020
18/04/2020
10/01/2022
BG0099
BGTBCVE20200018
BG2021-105
ANKIT YADAV
BINOD YADAV
BIT
MS - WORD
22/04/2020
18/04/2020
10/01/2022
BG0143
BGTBCVE20210112
BG2021-104
SUCHANDRA DAS
RANJAN DAS
BIT
MS-ACCESS
11/01/2022
09/01/2022
08/01/2022
BG0060
BGTBCVE1869976547
BG2021-103
SAYAN PAUL
KASHI NATH PAUL
CFA
VISUAL FOX PRO
NIL
15/01/2022
07/01/2022
BG0217
BGTBCVE20210185
BG2021-102
ANU KUMARI JHA
PRAMOD JHA
CFA
MS WORD
20/01/2022
13/01/2022
06/01/2022
BG0236
BGTBCVE20210204
BG2021-101
RAMEN KARAR
LALMOHAN KARAR
Computer Applications
MS-WORD
13/01/2022
10/01/2022
05/01/2022
BG0120
BGTBCVE20200089
BG2021-100
SWEETY SINGH
RAGHU SINGH
BIT
VISUAL FOXPRO
NIL
10/01/2022
05/01/2022
BG0142
BGTBCVE20210111
BG2021-99
SUDASHNA MONDAL
SANTU MONDAL
DIT
MS-ACCESS
11/01/2022
09/01/2022
03/01/2022
BG0145
BGTBCVE20210114
BG2021-98
SOUMITA GHOSH
SANJAY GHOSH
DIT
MS-ACCESS
11/01/2022
09/01/2022
08/01/2022
BG0153
BGTBCVE20210123
BG2021-97
SHAIDA KHATOON
SK SHAFIQUE
CFA
MS-WORD
08/01/2022
05/01/2022
31/12/2021
BG0140
BGTBCVE20210109
BG2021-96
BITHIKA GHOSH
BIKASH GHOSH
BIT
MS-EXCEL
05/12/2021
03/12/2021
28/12/2021
BG0221
BGTBCVE20210189
BG2021-95
ASHIS KUMAR
SITARA DEVI
BIT
MS WORD
12/01/2022
07/01/2022
24/12/2021
BG0026
bgtbcve1143940890
BG2021-94
AYAN DAS
SANJAY DAS
BIT
MS EXCEL
31/12/2021
29/12/2021
24/12/2021
BG0101
BGTBCVE20200020
BG2021-93
ARGHYA HAZRA
NARAYAN HAZRA
BIT
MS WORD
30/12/2021
26/12/2021
23/12/2021
BG0124
BGTBCVE20200093
BG2021-92
UTTAM KUMAR YADAV
JAMUNA YADAV
BIT
MS-ACCESS
29/12/2021
24/12/2021
22/12/2021
BG0117
BGTBCVE20200086
BG2021-91
DHANANJAY KUMAR
VIDYASAGAR YADAV
BIT
MS-ACCESS
29/12/2021
24/12/2021
22/12/2021
BG0208
BGTBCVE20210176
BG2021-90
SUSMITA SARKAR
SAMIR SARKAR
CFA
MS-WORD
27/12/2021
20/12/2021
19/12/2021
BG0209
BGTBCVE20210177
BG2021-89
MADHURIMA SARKAR
MAHANANDA SARKAR
CFA
MS-WORD
27/12/2021
20/12/2021
19/12/2021
BG0232
BGTBCVE20210200
BG2021-88
CHANDAN DUTTA
PROBIR DUTTA
Certificate Financial Accounting (FA)
MS-WORD
27/12/2021
20/12/2021
19/12/2021
BG0210
BGTBCVE20210178
BG2021-87
PAYEL CHATTERJEE
DEBASIS CHATTERJEE
CFA
MS-WORD
27/12/2021
20/12/2021
18/12/2021
BG0130
BGTBCVE20210099
BG2021-86
SOUMYADIP BISWAS
DILIP BISWAS
CFA
MS-WORD
23/12/2021
16/12/2021
15/12/2021
BG0224
BGTBCVE20210192
BG2021-85
RAJ YADAV
BINOD YADAV
BIT
MS-WORD
22/12/2021
17/12/2021
15/12/2021
BG0170
BGTBCVE20210138
BG2021-84
PRASENJIT DEB
PINTU DEV
BIT
MS-WORD
15/12/2021
13/12/2021
12/12/2021
BG0216
BGTBCVE20210184
BG2021-83
PRIYAM SAMANTA
LATE BAPI SAMANTA
CFA
MS-WORD
13/12/2021
13/12/2021
12/12/2021
BG0124
BGTBCVE20200093
BG2021-82
UTTAM KUMAR YADAV
JAMUNA YADAV
DIT
VISUAL FOX PRO
NIL
26/11/2021
01/12/2021
BG0203
BGTBCVE20210171
BG2021-81
KABITA TIWARI
KAMALESH TIWARI
CFA
MS-WORD
07/12/2021
02/12/2021
28/11/2021
BG0238
BGTBCVE20210206
BG2021-80
PIYUSH SARKAR
MAHANANDA SARKAR
BIT
MS-WORD
05/12/2021
29/11/2021
28/11/2021
BG0196
BGTBCVE20210164
BG2021-79
RAJ DEY
PRASANTA DEY
CFA
MS WORD
06/11/2021
29/11/2021
27/11/2021
BG0195
BGTBCVE20210163
BG2021-78
SUMANTA KUNDU
JAYANTA KUNDU
CFA
MS WORD
06/12/2021
29/11/2021
27/11/2021
BG0059
BGTBCVE1947265071
BG2021-77
MOUMITA SHAW
SADANANDA SHAW
BIT
MS-ACCESS
07/12/2021
28/11/2021
27/11/2021
BG0038
BGTBCVE736003737
BG2021-76
PRIYANKA ROY
RAMAKANT ROY
BIT
MS-ACCESS
30/11/2021
28/11/2021
27/11/2021
BG2021-28
bgtbcve720965364
BG2021-75
KANKANA GHOSH
SUBRATA GHOSH
BIT
MS-ACCESS
30/11/2021
27/11/2021
26/11/2021
BG0169
BGTBCVE20210137
BG2021-74
ANIRBAN BAIRAGI
NAKUL BAIRAGI
CFA
MS-WORD
07/12/2021
30/11/2021
25/11/2021
BG0100
BGTBCVE20200019
BG2021-73
ROSHAN SHAW
RABINDRA SHAW
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
26/11/2021
25/11/2021
BG0095
BGTBCVE20200014
BG2021-72
RAHUL SHAW
RABINDRA SHAW
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
26/11/2021
25/11/2021
BG0099
BGTBCVE20200018
BG2021-71
ANKIT YADAV
BINOD YADAV
BIT
VISUAL FOX PRO
NIL
26/11/2021
25/11/2021
BG0249
BGTBCVE20210217
BG2021-70
RITIKA CHAKRABORTY
KAKOLI CHAKRABORTY
BIT
MS-WORD
29/11/2021
22/11/2021
28/11/2021
BG0117
BGTBCVE20200086
BG2021-69
DHANANJAY KUMAR
VIDYASAGAR YADAV
DIT
VISUAL FOX PRO
NIL
17/11/2021
19/11/2021
BG0248
BGTBCVE20210216
BG2021-68
PRASANTA NANDI
MAMMAMONI NANDI
BIT
MS-WORD
26/11/2021
24/11/2021
18/11/2021
BG0187
BGTBCVE20210155
BG2021-67
MOUMITA PAUL
BISWAJIT PAUL
CFA
MS-WORD
18 SEPT'2021
24 SEPT'2021
17/11/2021
BG0186
BGTBCVE20210154
BG2021-66
SOURAV SANTRA
SAMAR SANTRA
CFA
MS-WORD
18 SEPT'2021
24 SEPT'2021
17/11/2021
BG0233
BGTBCVE20210201
BG2021-65
PIYALI BISWAS
BAPI BISWAS
CFA
MS-WORD
22/11/2021
16/11/2021
14/11/2021
BG0160
BGTBCVE20210129
BG2021-64
AMIT CHANDRA SINGH
ARUN KUMAR SINGH
CFA
TALLY.ERP.9
31/10/21
07/11/21
05/11/2021
BG0184
BGTBCVE20210152
BG2021-63
SRESHTHA PANDEY
SUPRABHAT PANDEY
BIT
MS-WORD
29/10/21
25/10/21
24/10/2021
BG0060
BGTBCVE1869976547
BG2021-62
SAYAN PAUL
KASHI NATH PAUL
CFA
MS-EXCEL
16/10/21
09/10/21
08/10/2021
BG0134
BGTBCVE20210103
BG2021-61
PRINCE KUMAR SHAW
JAY PRAKASH SHAW
BIT
VISUAL FOXPRO
NIL
08/10/21
05/10/2021
BG0172
BGTBCVE20210140
BG2021-60
PRIYANKA SHAW
SUNANDA SHAW
DTP
COREL DRAW X4
09th SEPTEMBER 2021
08th SEPTEMBER 2021
03/10/2021
BG0038
BGTBCVE736003737
BG2021-59
PRIYANKA ROY
RAMAKANT ROY
DIT
MS EXCEL
05/10/2021
03/10/2021
02/10/2021
BG0177
BGTBCVE20210145
BG2021-58
SITAL KUMARI ROUTH
RANJIT LAL ROUTH
BIT
MS WORD
09/10/2021
03/10/2021
02/10/2021
BG0176
BGTBCVE20210144
BG2021-57
RIYA KUMARI ROUTH
RANJIT LAL ROUTH
BIT
MS WORD
09/10/2021
03/10/2021
02/10/2021
BG0117
BGTBCVE20200086
BG2021-56
DHANANJAY KUMAR
VIDYASAGAR YADAV
DIT
MS-EXCEL
29/09/21
24/09/21
28/09/2021
BG0124
BGTBCVE20200093
BG2021-55
UTTAM KUMAR YADAV
JAMUNA YADAV
DIT
MS-EXCEL
29/09/21
24/09/21
28/09/2021
BG0083
BGTBCVE1786440190
BG2021-54
ARIJIT BISWAS
SUSANTA BISWAS
DIT
VISUAL FOX PRO
NILL
20/09/21
24/09/2021
BG0058
BGTBCVE286069183
BG2021-53
PRATIMA GHOSH
NANI GOPAL GHOSH
CFA
MS EXCEL
20/09/21
23/09/21
24/09/2021
BG0033
BGTBCVE1475158340
BG2021-52
SUMI DOLUI
SUSHANTA DALUI
CFA
MS EXCEL
23/09/21
20/09/21
24/09/2021
BG0120
BGTBCVE20200089
BG2021-51
SWEETY SINGH
RAGHU SINGH
DIT
MS EXCEL
30/09/21
23/09/21
24/09/2021
BG0100
BGTBCVE20200019
BG2021-50
ROSHAN SHAW
RABINDRA SHAW
DIT
MS EXCEL
18/09/2021
15/09/2021
22/09/2021
BG0095
BGTBCVE20200014
BG2021-49
RAHUL SHAW
RABINDRA SHAW
DIT
MS EXCEL
18/09/2021
15/09/2021
22/09/2021
BG0099
BGTBCVE20200018
BG2021-48
ANKIT YADAV
BINOD YADAV
DIT
MS EXCEL
18-09-2021
15-09-2021
22/09/2021
BG0158
BGTBCVE20210125
BG2021-47
BINDI SHAW
NIL
CFA
VISUAL BASICS
09/09/2021
07/09/2021
09/09/2021
BG0157
BGTBCVE309654883
BG2021-46
AMISHA THAKUR
ARJUN THAKUR
CFA
VISUAL BASICS
09/09/2021
07/09/2021
09/09/2021
BG0134
BGTBCVE20210103
BG2021-45
PRINCE KUMAR SHAW
JAY PRAKASH SHAW
DIT
MS-EXCEL
01/08/21
27/08/21
27/08/2021
BG0014
bgtbcve720965364
BG2021-44
KANKANA GHOSH
SUBRATA GHOSH
DIT
MS WORD
7/7/21
1/7/21
26/08/2021
BG0083
BGTBCVE1786440190
BG2021-43
ARIJIT BISWAS
SUSANTA BISWAS
DIT
MS ACCESS
25/8/21
20/8/21
26/08/2021
BG0116
BGTBCVE20200085
BG2021-42
ANSHUMAN KUMAR SHAW
SUSHIL KUMAR SHAW
DIT
VISUAL FOX PRO
NIL
26/08/2021
25/08/2021
BG0168
BGTBCVE20210136
BG2021-41
SOUMYA ROY
DIPAK ROY
CFA
MS-WORD
31/08/2021
27/08/2021
25/08/2021
BG0131
BGTBCVE20210100
BG2021-39
PRITAM DAS
GOUTAM DAS
CFA
MS-WORD
23/08/21
16/08/21
15/08/2021
BG0129
BGTBCVE20210098
BG2021-38
SUDIPTA DAS
BAPI DAS
CFA
MS-WORD
23/08/21
16/08/21
15/08/2021
BG0160
BGTBCVE20210129
BG2021-37
AMIT CHANDRA SINGH
ARUN KUMAR SINGH
CFA
MS-WORD
17/8/21
10/8/21
09/08/2021
BG0159
BGTBCVE20210128
BG2021-36
SANNY CHAURASIA
DHARMENDRA CHAURASIA
BIT
MS-WORD
30/07/21
28/07/21
29/07/2021
BG0116
BGTBCVE20200085
BG2021-35
ANSHUMAN KUMAR SHAW
SUSHIL KUMAR SHAW
DIT
MS EXCEL
28/07/21
23/07/21
20/07/2021
BG0019
bgtbcve231423344
BG2021-34
RINTU DUTTA
SANAT DUTTA
ADIT
VISUAL FOXPRO
NIL
18/07/21
17/07/2021
BG0097
BGTBCVE20200016
BG2021-33
SIDDHARTHO CHOWDHURY
SUBHENDU CHOWDHURY
CIT
MS-WORD
24/JULY/2021
18/JULY/2021
16/07/2021
BG0154
BGTBCVE20210124
BG2021-32
SANJEEVANI KUMARI SHAW
PRAKASH SHAW
CIT
MS-WORD
22/JULY/2021
17/JULY/2021
14/07/2021
BG0155
BGTBCVE20210126
BG2021-31
AARUSHI SHAW
PRAKASHA SHAW
CIT
MS-WORD
22/JULY/2021
17/JULY/2021
14/07/2021
BG0191
BGTBCVE20210159
BG2021-30
NAVIN RAJAK
SANJAY RAJAK
ADIT
VISUAL FOXPRO
NIL
14/07/21
13/07/2021
BG0188
BGTBCVE20210156
BG2021-29
ABINASH THAKUR
ARJUN THAKUR
Computer Applications
VISUAL FOXPRO
NIL
7/721
06/07/2021
BG0014
bgtbcve720965364
BG2021-28
KANKANA GHOSH
SUBRATA GHOSH
School Computer Course
MS EXCEL
20/07/2021
17/7/2021
12/07/2021
BG0080
BGTBCVE1172903110 *
BG2021-27
CHANDAN PAUL
SONA PAUL
CFA
TALLY.ERP.9
1/7/21
2/7/21
30/06/2021
BG0002
bgtbcve1271726526
BG2021-26
SUMANA BODHAK
SANTU BODHAK
CFA
TALLY & EXAM
23/5/21
00/00/0000
21/05/2021
BG0046
BGTBCVE431238183
BG2021-25
PIYUSH SHAW
SUDIP SHAW
DIT
MS-EXCEL
17/5/21
14/5/21
09/05/2021
BG0083
BGTBCVE1786440190
BG2021-24
ARIJIT BISWAS
SUSANTA BISWAS
DIT
MS-EXCEL
11-MAY-2021
07-MAY-2021
06/05/2021
BG0134
BGTBCVE20210103
BG2021-23
PRINCE KUMAR SHAW
JAY PRAKASH SHAW
CIT
MS WORD
6 MAY 2021
30 APRIL 2021
28/04/2021
BG0060
BGTBCVE1869976547
BG2021-22
SAYAN PAUL
KASHI NATH PAUL
CFA
BUSY
NIL
30TH APRIL 2021
24/04/2021
BG0149
BGTBCVE202101118
BG2021-21
SARGAM SINGH
SHANKAR SINGH
BIT
MS-WORD
29/04/21
26/04/21
21/04/2021
BG0140
BGTBCVE20210109
BG2021-20
BITHIKA GHOSH
BIKASH GHOSH
SCHOOL COURSE
MS WORD
26 APRIL 2021
22 APRIL 2021
BG0007
bgtbcve1920468794
BG2021-19
PRIYANKA CHOWDURY
SANTOSH CHOWDHURY
ADIT
ORACLE
N/A
19 APRIL 2021
14/04/2021
BG0079
BGTBCVE1911790058
BG2021-18
DIPTASREE LASKAR
GAURANGA LASKAR
BIT
MS WORD
03th APRIL 2021
30th MARCH 2021
29/03/2021
BG0158
BGTBCVE20210125
BG2021-17
BINDI SHAW
NIL
ADIT
HTML
18/03/2021
23/03/2021
25/03/2021
BG0136
BGTBCVE20210105
BG2021-16
ANAND KUMAR
UMASHANKAR YADAV
BIT
MS-WORD
26th MARCH 2021
25th MARCH 2021
18/03/2021
BG0132
BGTBCVE20210101
BG2021-15
MUNMUN PAUL
RAM PAUL
BIT
MS WORD
23 MARCH 2021B
21 MARCH 2021
16/03/2021
BG0157
BGTBCVE309654883
BG2021-14
AMISHA THAKUR
ARJUN THAKUR
DIT
HTML
23/03/2021
18/03/2021
15/03/2021
BG0123
BGTBCVE20200092
BG2021-13
SK SHAKI RUDDIN
SK JASIMMUDDIN
BIT
MS-WORD
17TH MAR 2021
15TH MAR 2021
10/03/2021
BG0053
BGTBCVE363618706
BG2021-12
RITIK RAUNAK JHA
SANTOSH KUMAR JHA
DIT
MS-EXCEL
14TH MAR 2021
12TH MAR 2021
07/03/2021
BG0024
bgtbcve60725782
BG2021-11
GOPAL CHURIWAL
SHANKAR CHURIWAL
CFA
MS EXCEL
28 FEBRUARY 2021
26 FEBRUARY 2021
20/02/2021
BG0133
BGTBCVE20200102
BG2021-10
PULAK HALDER
PALASH HALDER
BIT
MS-WORD
17th FEB 2021
11th FEB 2021
10/02/2021
BG0122
BGTBCVE20200091
BG2021-09
DIBYATOSH CHAKRABORTY
MOHITOSH CHAKRABORTY
CIT
MS-WORD
16 FEBRUARY 2021
13 FEBRUARY 2021
08/02/2021
BG0034
BGTBCVE1944026043
BG2021-08
PUJA GUPTA
GOPAL GUPTA
DIT
MS EXCEL
04 JANUARY 2021
02 JANUARY 2021
27/01/2021
BG0120
BGTBCVE20200089
BG2021-07
SWEETY SINGH
RAGHU SINGH
BIT
MS WORD
01 FEBRUARY 2021
28 JANUARY 2021
24/01/2021
BG0112
BGTBCVE20200031
BG2021-06
MAMPI DAS
GOBINDA DAS
BIT
MS WORD
09 FEB 2021
02 FEB 2021
18/01/2021
BG0059
BGTBCVE1947265071
BG2021-05
MOUMITA SHAW
SADANANDA SHAW
BIT
MS EXCEL
14 JANUARY 2021
10 JANUARY 2021
06/01/2021
BG0023
BGTBCVE574869072
2020-0004
APARAJITA DEY
BISWANATH DEY
DIT
MS - EXCEL
1 DECEMBER 2020
8 DECEMBER 2020
23/11/2020
BG0105
bgtbcve20200024
2020-0003
BISWAJIT BISWAS
SUSANTA BISWAS
CFA
MS WORD
07/12/2020
30/11/2020
22/11/2020
BG0102
BGTBCVE20200021
2020-0002
SOURAV GHOSH
Lt. SUBRATA GHOSH
CFA
MS WORD
07/12/2020
30/11/2020
22/11/2020

Result DataBASE

Roll No
Registration No
Student Name
Course
Exam For
Full Marks in Theory
Obtained Marks in Theory
Full Marks in Practical
Obtained Marks in Practical
Full Marks in Project
Obtained Marks in Project
Total Full Marks
Total Obtained Marks
Percentage
Grade
BG2022-187
BGTBCVE20210178
PAYEL CHATTERJEE
CFA
MS ACCESS
50
50
50
50
0
0
100
100
100
AA
BG2022-185
BGTBCVE20210163
SUMANTA KUNDU
CFA
MS ACCESS
50
48
50
45
0
0
100
93
93
AA
BG2022-186
BGTBCVE20210164
RAJ DEY
CFA
MS ACCESS
50
50
50
50
0
0
100
100
100
AA
BG2022-190
BGTBCVE1911790058
DIPTASREE LASKAR
BIT
MS EXCEL
50
47
50
45
0
0
100
92
92
AA
BG2022-179
BGTBCVE20220256
SHREYOSI DAS
BIT
MS WORD
25
23
50
42
25
21
100
86
86
A+
BG2022-152
BGTBCVE1786440190
ARIJIT BISWAS
DIT
HTML
50
20
50
50
0
0
100
70
70
A
BG2022-165
BGTBCVE20200019
ROSHAN SHAW
DIT
SQL
50
41
50
35
0
0
100
76
76
A
BG2022-164
BG2021-105
ANKIT YADAV
DIT
SQL
50
31
50
30
0
0
100
61
61
B+
BG2022-167
BGTBCVE1475158340
SUMI DOLUI
CFA
MS-ACCESS
50
42
50
38
0
0
100
80
80
A
BG2022-168
BGTBCVE286069183
PRATIMA GHOSH
CFA
MS ACCESS
50
46
50
35
0
0
100
81
81
A
BG2022-172
BGTBCVE20210233
RAJ BISWAS
BIT
MS-ACCESS
50
21
50
50
0
0
100
71
71
A
BG2022-149
BGTBCVE20210109
BITHIKA GHOSH
BITHIKA GHOSH
MS-ACCESS
50
50
50
45
0
0
100
95
95
AA
BG2022-178
bgtbcve720965364
KANKANA GHOSH
DIT
VISUAL FOXPRO
0
0
30
25
0
0
30
25
83
A+
BG2022-176
BGTBCVE20210216
PRASANTA NANDI
BIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
30
0
0
30
30
30
AA
BG2022-177
BGTBCVE20200091
DIBYATOSH CHAKRABORTY
BIT
VISUAL FOX PRO
null
null
30
20
null
null
30
20
67
B+
BG2022-169
BGTBCVE20210101
MUNMUN PAUL
BIT
MS-EXCEL
50
44
50
42
0
0
100
86
86
A+
BG2022-173
bgtbcve1861287457
SHREEJONI GUPTA
BIT
MS-EXCEL
50
37
50
50
0
0
100
87
87
A+
BG2022-171
BGTBCVE20210152
SRESHTHA PANDEY
BIT
MS-EXCEL
50
38
50
38
0
0
100
76
76
A
BG2022-139
BGTBCVE20210216
PRASANTA NANDI
BIT
MS-EXCEL
50
47
50
50
0
0
100
97
97
AA
BG2022-141
BGTBCVE20210098
SUDIPTA DAS
CFA
MS-EXCEL
50
49
50
50
0
0
100
99
99
AA
BG2022-154
BGTBCVE20200031
MAMPI DAS
CFA
MS-EXCEL
50
45
50
50
0
0
100
95
95
AA
BG2022-175
BGTBCVE20210231
ANANTA NARAYAN DAS
CFA
MS-WORD
25
22
50
42
25
19
100
83
83
A+
BG2022-170
BGTBCVE20220247
TANMOY MAITRA
BIT
MS-WORD
25
25
50
35
25
20
100
80
80
A+
BG2022-163
BGTBCVE20210119
DEEPON PAUL
BIT
MS-WORD
25
25
50
43
25
20
100
88
88
A+
BG2022-166
BGTBCVE20210238
DIKSHA PRASAD
BIT
MS - WORD
25
19
50
37
25
15
100
71
71
A
BG2022-137
BGTBCVE20210196
GARIMA JAIN
CFA
MS - WORD
25
25
50
50
25
22
100
97
97
AA
BG2022-136
BGTBCVE20210173
NILESH SHARMA
CFA
MS - WORD
25
25
50
47
25
23
100
95
95
AA
BG2022-159
BGTBCVE20210243
ARNAB KARAR
BIT
MS - WORD
25
24
50
38
25
20
100
82
82
A+
BG2022-148
BGTBCVE20220249
RATRI ROY
BIT
MS - WORD
25
23
50
41
25
22
100
86
86
A+
BG2022-145
BGTBCVE20210228
RIYA DAS
CFA
MS - WORD
25
25
50
38
25
15
100
78
78
A
BG2022-144
BGTBCVE20210227
PAYEL DUTTA
CFA
MS - WORD
25
25
50
40
25
19
100
84
84
A+
BG2022-184
BGTBCVE20210123
SHAIDA KHATOON
CFA
MS-EXCEL
50
30
50
20
0
0
100
50
50
B
BG2022-182
BGTBCVE20210137
ANIRBAN BAIRAGI
CFA
MS-EXCEL
50
48
50
45
0
0
100
93
93
AA
BG2022-181
BGTBCVE20210123
SHAIDA KHATOON
CFA
TALLY.ERP.9
50
49
50
43
null
null
100
92
92
AA
BG2022-143
BGTBCVE20210226
PINKI PRASAD
CFA
MS-WORD
25
25
50
35
25
17
100
77
77
A
BG2022-142
BGTBCVE20210225
SHYAMALI PATRA
CFA
MS-WORD
25
25
50
50
25
22
100
97
97
AA
BG2022-151
BGTBCVE20210162
RIMPA NATH
CFA
MS-WORD
25
23
50
36
25
18
100
77
77
A
BG2022-174
BGTBCVE20210137
ANIRBAN BAIRAGI
CFA
TALLY.ERP.9
50
41
50
49
0
0
100
90
90
AA
BG2022-157
BGTBCVE20210112
SUCHANDRA DAS
BIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
26
0
0
30
26
87
A+
BG2022-135
BGTBCVE20210114
SOUMITA GHOSH
School Computer Course
VISUAL FOX PRO
0
0
30
30
0
0
30
30
100
AA
BG2021-115
BGTBCVE1947265071
MOUMITA SHAW
BIT
FOX PRO
0
0
30
29
0
0
30
29
97
AA
BG2021-114
BGTBCVE1069082966
SAYANTANI SETT
SCHOOL COMPUTER
FOX PRO
0
0
30
28
0
0
30
28
94
AA
BG2021-103
BGTBCVE1869976547
SAYAN PAUL
CFA
VISUAL FOXPRO
0
0
30
23
0
0
30
23
77
A
BG2021-100
BGTBCVE20200089
SWEETY SINGH
BIT
VISUAL FOXPRO
0
0
30
23
0
0
30
23
77
A
BG2022-125
BGTBCVE20200019
ROSHAN SHAW
BIT
MS ACCESS
50
48
50
38
0
0
100
86
86
A+
BG2022-134
BGTBCVE20200014
RAHUL SHAW
BIT
MS ACCESS
50
36
50
30
0
0
100
66
66
B+
BG2022-124
BG2021-105
ANKIT YADAV
BIT
MS-ACCESS
50
38
50
47
0
0
100
85
85
A+
BG2022-156
BGTBCVE1069082966
SAYANTANI SETT
School Computer Course
MS-ACCESS
50
50
50
50
0
0
100
100
100
AA
BG2021-66
BGTBCVE20210154
SOURAV SANTRA
CFA
MS WORD
25
23
50
35
25
18
100
76
76
A
BG2022-153
BGTBCVE20210207
BHARATI GUPTA
CFA
MS WORD
25
25
50
44
25
22
100
91
91
AA
BG2022-147
BGTBCVE20210194
SHRESTHA DAS
CFA
MS WORD
25
25
50
46
25
22
100
93
93
AA
BG2022-146
BGTBCVE20210195
NANDITA MAHAL
CFA
MS-WORD
25
25
50
50
25
21
100
96
96
AA
BG2022-140
BGTBCVE20200091
DIBYATOSH CHAKRABORTY
BIT
MS EXCEL
50
26
50
20
0
0
100
46
46
C
BG2022-155
BGTBCVE20210233
RAJ BISWAS
BIT
MS EXCEL
50
42
50
50
0
0
100
92
92
AA
BG2022-138
BGTBCVE20210142
ABHISEK KR SAH
CFA
MS-WORD
25
24
50
43
25
23
100
90
90
AA
BG2022-127
BGTBCVE20210169
AYUSHI JAISWAL
CFA
MS-WORD
25
23
50
43
25
19
100
85
85
A+
BG2021-84
BGTBCVE20210138
PRASENJIT DEB
BIT
MS-WORD
25
20
50
23
25
20
100
63
63
B+
BG2021-97
BGTBCVE20210123
SHAIDA KHATOON
CFA
MS-WORD
25
24
50
35
25
18
100
77
77
A
BG2021-94
bgtbcve1143940890
AYAN DAS
BIT
MS-EXCEL
50
30
50
38
0
0
100
68
68
B+
BG2021-36
BGTBCVE20210128
SANNY CHAURASIA
BIT
MS-WORD
25
18
50
30
25
15
100
63
63
B+
BG2021-101
BGTBCVE20210204
RAMEN KARAR
Computer Applications
MS-WORD
25
24
50
30
25
21
100
75
75
A
BG2021-75
bgtbcve720965364
KANKANA GHOSH
DIT
MS-ACCESS
50
24
50
42
null
null
100
66
66
B+
BG2021-98
BGTBCVE20210114
SOUMITA GHOSH
DIT
MS-ACCESS
50
44
50
47
0
0
100
91
91
AA
BG2021-99
BGTBCVE20210111
SUDASHNA MONDAL
DIT
MS-ACCESS
50
36
50
40
0
0
100
76
76
A
BG2021-104
BGTBCVE20210112
SUCHANDRA DAS
BIT
MS-ACCESS
50
20
50
39
0
0
100
59
59
B
BG2021-77
BGTBCVE1947265071
MOUMITA SHAW
BIT
MS-ACCESS
50
25
50
50
0
0
100
75
75
B+
BG2022-128
BGTBCVE20210182
PUJA SHAW
CFA
MS WORD
25
24
50
50
25
20
100
94
94
AA
BG2022-126
BGTBCVE20210191
TANIYA JAISWAL
CFA
MS WORD
25
24
50
26
25
19
100
69
69
B+
BG2021-95
BGTBCVE20210189
ASHIS KUMAR
BIT
MS WORD
50
32
25
21
25
25
100
78
78
A
BG2021-93
BGTBCVE20200020
ARGHYA HAZRA
BIT
MS WORD
50
50
25
14
25
18
100
82
82
A+
BG2021-123
bgtbcve1902596119
SUKANYA DOLUI
COMPUTER APPLICATION (CA)
MS-Word
25
23
50
48
25
22
100
93
93
AA
BG2021-122
BGTBCVE1839134264
PAYAL BARUI
IT
MS - WORD
25
22
50
47
25
23
100
92
92
AA
BG2021-121
bgtbcve756406481
TANIMA DEY
BIT
MS -WORD
25
23
50
47
25
22
100
92
92
AA
BG2021-120
BGTBCVE876214227
SWEETA GHOSH
IT
MS - WORD
25
21
50
45
25
24
100
90
90
AA
BG2021-119
BGTBCVE753847961
SWETA SAHA
MS - WORD
IT
25
22
50
46
25
24
100
92
92
AA
BG2021-118
BGTBCVE20210159
NAVIN RAJAK
ADIT
MS - WORD
25
24
50
45
25
23
100
92
92
AA
BG2021-113
BGTBCVE1475158340
SUMI DOLUI
CFA
MS - WORD
25
22
50
46
25
23
100
91
91
AA
BG2021-112
BGTBCVE286069183
PRATIMA GHOSH
CFA
MS - WORD
25
20
50
47
25
23
100
90
90
AA
BG2021-109
bgtbcve1143940890
AYAN DAS
BIT
MS -WORD
25
21
50
47
25
24
100
92
92
AA
BG2021-108
BGTBCVE1786440190
ARIJIT BISWAS
BIT
MS - WORD
25
22
50
46
25
23
100
91
91
AA
BG2021-107
BGTBCVE20200019
ROSHAN SHAW
BIT
MS - WORD
25
23
50
45
25
23
100
91
91
AA
BG2021-106
BGTBCVE20200014
RAHUL SHAW
BIT
MS - WORD
25
23
50
46
25
24
100
93
93
AA
BG2021-105
BGTBCVE20200018
ANKIT YADAV
BIT
MS - WORD
25
22
50
46
25
23
100
91
91
AA
BG2021-104
BGTBCVE20210112
SUCHANDRA DAS
BIT
MS-ACCESS
50
20
50
39
0
0
100
59
59
B
BG2021-99
BGTBCVE20210111
SUDASHNA MONDAL
DIT
MS-ACCESS
50
36
50
40
0
0
100
76
76
A
BG2021-98
BGTBCVE20210114
SOUMITA GHOSH
DIT
MS-ACCESS
50
44
50
47
0
0
100
91
91
AA
BG2021-111
BGTBCVE20200093
UTTAM KUMAR YADAV
BIT
MS - WORD
25
21
50
47
25
24
100
92
92
AA
BG2021-110
BGTBCVE20200086
DHANANJAY KUMAR
BIT
MS - WORD
25
21
50
48
25
23
100
92
92
AA
BG2021-96
BGTBCVE20210109
BITHIKA GHOSH
BIT
MS-EXCEL
50
47
50
45
0
0
100
92
92
AA
BG2021-89
BGTBCVE20210177
MADHURIMA SARKAR
CFA
MS-WORD
25
25
50
40
25
23
100
88
88
A+
BG2021-90
BGTBCVE20210176
SUSMITA SARKAR
CFA
MS-WORD
25
25
50
41
25
21
100
87
87
A+
BG2021-87
BGTBCVE20210178
PAYEL CHATTERJEE
CFA
MS-WORD
25
23
50
44
25
22
100
89
89
A+
BG2021-88
BGTBCVE20210200
CHANDAN DUTTA
CFA
MS-WORD
25
24
50
47
25
23
100
94
94
AA
BG2021-91
BGTBCVE20200086
DHANANJAY KUMAR
BIT
MS-ACCESS
50
43
50
38
0
0
100
81
81
A+
BG2021-86
BGTBCVE20210099
SOUMYADIP BISWAS
CFA
MS-WORD
25
16
50
29
25
20
100
65
65
B+
BG2021-83
BGTBCVE20210184
PRIYAM SAMANTA
CFA
MS-WORD
25
25
50
38
25
25
100
88
88
A+
BG2021-80
BGTBCVE20210206
PIYUSH SARKAR
BIT
MS-WORD
25
21
50
18
25
20
100
59
59
B
BG2021-83
BGTBCVE20210184
PRIYAM SAMANTA
CFA
MS-WORD
25
25
50
38
25
25
100
88
88
A+
BG2021-79
BGTBCVE20210164
RAJ DEY
CFA
MS WORD
25
25
50
46
25
23
100
94
94
AA
BG2021-78
BGTBCVE20210163
SUMANTA KUNDU
CFA
MS-WORD
25
25
50
43
25
21
100
89
89
A+
BG2021-67
BGTBCVE20210155
MOUMITA PAUL
CFA
MS-WORD
25
25
50
22
25
20
100
67
67
B
BG2021-74
BGTBCVE20210137
ANIRBAN BAIRAGI
CFA
MS WORD
25
22
50
49
25
20
100
91
91
AA
BG2021-51
BGTBCVE20200089
SWEETY SINGH
DIT
MS EXCEL
50
16
50
45
0
0
100
61
61
B
BG2021-68
BGTBCVE20210216
PRASANTA NANDI
BIT
MS WORD
25
25
50
31
25
18
100
74
74
B+
BG2021-71
BGTBCVE20200018
ANKIT YADAV
BIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
20
0
0
30
20
66
B
BG2021-73
BGTBCVE20200019
ROSHAN SHAW
BIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
30
0
0
30
30
100
AA
BG2021-72
BGTBCVE20200014
RAHUL SHAW
BIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
19
0
0
30
19
63
B
BG2021-82
BGTBCVE20200093
UTTAM KUMAR YADAV
DIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
18
0
0
30
18
60
B
BG2021-70
BGTBCVE20210217
RITIKA CHAKRABORTY
BIT
MS-WORD
25
25
50
25
25
20
100
70
70
A
BG2021-76
BGTBCVE736003737
PRIYANKA ROY
BIT
MS-ACCESS
50
33
50
48
0
0
100
81
81
A+
BG2021-82
BGTBCVE20210239
RAJU PUSTI
CFA
TALLY.ERP.9
50
45
50
48
0
0
100
93
93
AA
BG2021-82
BGTBCVE20210239
RAJU PUSTI
CFA
MS-EXCEL
50
45
50
46
0
0
100
91
91
AA
BG2021-82
BGTBCVE20210239
RAJU PUSTI
CFA
MS-WORD
25
20
50
48
25
23
91
91
91
AA
BG2021-65
BGTBCVE20210201
PIYALI BISWAS
CFA
MS WORD
25
25
50
46
25
18
100
89
89%
A+
BG2021-63
BGTBCVE20210152
SRESHTHA PANDEY
BIT
MS-WORD
25
25
50
50
25
25
100
100
100%
AA
BG2021-69
BGTBCVE20200086
DHANANJAY KUMAR
DIT
VISUAL FOX PRO
0
0
30
20
0
0
30
20
66%
B+
BG2021-52
BGTBCVE1475158340
SUMI DOLUI
CFA
MS EXCEL
50
35
50
40
0
0
100
75
75%
B
BG2021-53
BGTBCVE286069183
PRATIMA GHOSH
CFA
MS EXCEL
50
34
50
42
0
0
100
76
76%
B
BG2021-55
BGTBCVE20200093
UTTAM KUMAR YADAV
DIT
MS-EXCEL
50
38
50
50
0
0
100
88
88%
A+
BG2021-56
BGTBCVE20200086
DHANANJAY KUMAR
DIT
MS-EXCEL
50
42
50
50
0
0
100
92
92%
AA
BG2021-59
BGTBCVE736003737
PRIYANKA ROY
DIT
MS-EXCEL
50
20
50
40
0
0
100
60
60%
B+
BG2021-62
BGTBCVE1869976547
SAYAN PAUL
CFA
MS-EXCEL
50
47
50
50
0
0
100
97
97%
AA
BG2021-57
BGTBCVE20210144
RIYA KUMARI ROUTH
BIT
MS-WORD
25
23
50
40
25
25
100
88
88%
A+
BG2021-58
BGTBCVE20210145
SITAL KUMARI ROUTH
BIT
MS-WORD
25
20
50
45
25
25
100
90
90%
AA
BG2021-66
BGTBCVE20210129
AMIT CHANDRA SINGH
CFA
TALLY.ERP.9
50
49
50
18
0
0
100
67
67%
B+
BG65
BGTBCVE20210114
SOUMITA GHOSH
DIT
MS WORD
30
30
50
47
20
18
100
95
95
AA
BG64
BGTBCVE20210111
SUDASHNA MONDAL
DIT
MS WORD
30
30
50
47
20
17
100
94
94
AA
BG63
BGTBCVE20210112
SUCHANDRA DAS
DIT
MS WORD
30
30
50
49
20
19
100
98
98
AA
BG62
BGTBCVE1069082966
SAYANTANI SETT
DIT
MS WORD
30
30
50
49
20
19
100
98
98
AA
BG61
BGTBCVE1947265071
MOUMITA SHAW
DIT
MS WORD
30
30
50
47
20
20
100
97
97
AA
BG2021-60
BGTBCVE20210140
PRIYANKA SHAW
DTP
COREL DRAW X4
30
22
50
41
20
20
100
83
83
A+
BG2021-54
BGTBCVE1786440190
ARIJIT BISWAS
DIT
VISUAL FOXPRO
0
0
30
25
0
0
30
25
83%
A+
BG2021-50
BGTBCVE20200019
ROSHAN SHAW
DIT
MS EXCEL
50
50
50
40
0
0
100
90
90%
A
BG2021-49
BGTBCVE20200014
RAHUL SHAW
DIT
MS EXCEL
50
49
50
50
0
0
100
99
99%
AA
BG2021-48
BGTBCVE20200018
ANKIT YADAV
DIT
MS EXCEL
50
44
50
48
0
0
100
92
92%
AA
BG2021-45
BGTBCVE20210103
PRINCE KUMAR SHAW
DIT
MS EXCEL
50
36
50
42
0
0
100
78
78%
A
BG2021-47
BGTBCVE20210125
BINDI SHAW
CFA
VISUAL BASICS
50
50
50
40
0
0
100
90
90
AA
BG2021-46
BGTBCVE309654883
AMISHA THAKUR
CFA
VISUAL BASICS
50
50
50
40
0
0
100
90
90
AA
BG2021-28
bgtbcve720965364
KANKANA GHOSH
DIT
MS-EXCEL
50
16
50
45
null
null
100
61
61%
B+
BG2021-44
bgtbcve720965364
KANKANA GHOSH
DIT
MS WORD
50
45
25
25
25
21
100
91
91%
AA
BG2021-43
BGTBCVE1786440190
ARIJIT BISWAS
DIT
MS ACCESS
50
40
50
45
null
null
100
85
85%
A+
BG2021-42
BGTBCVE20200085
ANSHUMAN KUMAR SHAW
DIT
VISUAL FOX PRO
null
null
30
30
null
null
30
30
100%
AA
BG2021-35
BGTBCVE20200085
ANSHUMAN KUMAR SHAW
DIT
MS-Excel
50
46
50
50
null
null
100
96
96%
AA
BG2021-31
BGTBCVE20210126
AARUSHI SHAW
BIT
MS-Word
25
16
50
24
25
17
100
57
57%
B
BG2021-32
BGTBCVE20210124
SANJEEVANI KUMARI SHAW
BIT
MS-Word
25
8
50
29
25
17
100
54
54%
B
BG2021-38
BGTBCVE20210098
Sudipta Das
CFA
MS-Word
25
25
50
49
25
25
100
99
99%
AA
BG2021-39
BGTBCVE20210100
Pritam Das
CFA
MS-Word
25
25
50
43
25
25
100
93
93%
AA
BG2021-40
BGTBCVE20210129
AMIT CHANDRA SINGH
CFA
MS-WORD
25
24
50
50
25
25
100
99
99%
AA
BG2021-34
bgtbcve231423344
RINTU DUTTA
ADIT
VISUAL FOXPRO
0
0
30
25
0
0
30
25
83.3
A+
BG2021-30
BGTBCVE20210159
NAVIN RAJAK
ADIT
VISUAL FOXPRO
0
0
30
30
0
0
30
30
30
AA
BG2021-29
BGTBCVE20210156
ABINASH THAKUR
Computer Applications
VISUAL FOXPRO
0
0
30
30
0
0
30
30
100
AA
BG2021-28
BGTBCVE1172903110
CHANDAN PAUL
CFA
TALLY.ERP.9
50
50
50
45
0
0
100
95
95
AA
BG2021-27
bgtbcve1271726526
SUMANA BODHAK
CFA
MS-EXCEL & TALLY
100
99
100
93
0
0
200
192
96%
AA
BG2021-21
BGTBCVE1869976547
SAYAN PAUL
CFA
MS-WORD
25
22
50
45
25
25
100
92
92%
AA
BG2021-19
BGTBCVE1172903110
CHANDAN PAUL
CFA
MS-EXCEL
50
43
50
45
0
0
100
88
88%
A+
BG2021-18
BGTBCVE202101118
SARGAM SINGH
BIT
MS-WORD
25
25
50
47
25
23
100
95
95%
AA
BG2021-17
BGTBCVE20210109
BITHIKA GHOSH
BIT
MS-WORD
25
25
50
47
25
23
100
95
95%
AA
BG2021-16
BGTBCVE20210125
BINDI SHAW
ADIT
HTML
50
50
50
43
0
0
100
93
93%
AA
BG2021-15
BGTBCVE20210101
MUNMUN PAUL
BIT
MS WORD
25
23
50
45
25
22
100
90
90%
AA